İlkelerimiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz; küresel değişimi dikkatle izlerken aynı zamanda yerel değerlerimizi de göz önünde bulundurarak, toplumumuzun genlerinde zaten var olan “Mahalleli” ruhunu tekrar canlandırmaktır.

“Bursa Mahalle Gönüllüleri” olarak adlandırdığımız, bu uyanışın ve değişimin gereksinimleri olan “Dayanışma”, “Yardımlaşma”, “Paylaşma” ve “Koruma” kavramlarını, bu projenin odak noktaları olarak belirledik.

İnsanlık olarak içinden geçtiğimiz Korona virüs sürecinin durum ve şartları nedeniyle, değişime uyum sağlayabilmek adına “Bursa Mahalle Gönüllüleri” ilkelerinin hayata geçirilmesi konusunda tüm vatandaşlarımızın katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bir toplumun “Dayanışma”, “Yardımlaşma”, “Paylaşma” ve “Koruma” gücünü; bireylerin gücünden aldığının farkındayız.

Teknolojik ilerleme ve dijitalleşmenin, insana ve topluma fayda sağladığı ölçüde değerli olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla bireyselleşen değil dayanışma içerisinde olan bir Bursa en büyük arzumuzdur.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, toplumumuzda değişimi kolaylaştıran unsurun bireyler olduğu kanaatindeyiz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Yüklendiğimiz bu sorumlulukla birlikte, “Bursa Mahalle Gönüllüleri” ni de yanımıza alarak yola çıktık. Bursa’nın gücü ve mahallelerimizin çatısı altındaki tüm vatandaşlarımızın, “Bursa Mahalle Gönüllüleri” ne dahil olarak, bu değişim yolunu açacaklarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır. 

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü Liderdir.

Bursa’da mahalle gönüllüsü topluma yön verenlerin mahalleli olduğunu bilir.

Ve O çok iyi bilir ki; şirketlere, sivil toplum kuruluşlarına, spor kulüplerine, üniversitelere, sosyal ve siyasal hayata, kısaca toplumun geleceğine mahallede yetişenler yön verir.

Mahalle gönüllüsü olabilmenin çocuklukta başladığını, eğitim hayatında şekillendiğini ve geliştiğini bilir. Mahalle gönüllüsü lider olmanın verdiği içgüdü ile mahallesinde olan biten her şeyden haberdardır. Liderlik bunu gerektirir.

Mahalle Gönüllüsü genlerinde var olan yardımlaşma ruhunu hep diri tutar. Desteğe ihtiyacı olan her şeye ve herkese destek olur.

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü Akılcıdır ve Tecrübe Sahibidir

Mahalle gönüllüsü, sorunlarla karşılaştığında aklını kullanır. Sadece bir adım ötesine bakıp karar almaz. Konuyu farklı açılardan verileri toplayarak değerlendirir; Bursa Büyükşehir Belediyesi ile istişare eder orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurur, planlar yapar ve kararlar alır.

Bursa’da Her Mahallenin Gözü Kulağı Mahalle Gönüllüsüdür

Bursa’da mahalle gönüllüsünün kulağı kabarıktır. Mahallesinde olanı biteni bilir. Başı dertte olanı da dara düşeni de yolda kalanı da küs olanı da bilir, ona göre mahallesinde denge kurar.

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü Gönüllere Değer Verir

Mahalle Gönüllüsü, gönül yolundan gitmeden günümüz dünyasında var olamayacağını bilir. Gönüllere sahip olmakla yetinmeyip yeni gönüllere girmekten geçtiğinin farkındadır.

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü, bir karar vermeden önce, doğru kararı verebilmesi için gerekli bilgiyi toplar. Bilgiye nasıl ulaşılacağını ve nasıl yorumlayacağını ve gönüllere nasıl girileceğini bilir.

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü Değerlerine Uygun Yaşar

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü, yaşadığı coğrafyanın ahlak değerlerini özümser. Dünyada başka ahlak değerlerinin olduğunun da bilincindedir. İnsanlığın genel kabul görmüş etik değerlerini bilir ve bu değerlerle yaşamaya özen gösterir. Bunun önündeki engellerin de kaldırılması yönünde gayret sarf eder.

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü Çalışkandır

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü, üretmeden tüketilmeyeceğini, çalışmadan kazanılmayacağını bilir. Bunun için disiplinli bir çalışma alışkanlığı vardır. Zamanını boşa harcamaz; hedeflerine ulaşmak için planlı ve istikrarlı bir şekilde çalışır. Mahalle gönüllüsü toplumsal toplam faydanın önce kendisinden sonra mahallesinden ve şehrinden geçtiğini bilir.

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü Topluma Karşı Sorumludur

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü, komşusu açken tok yatmaz. “Benden sonra tufan” demez. Çevreye zarar verecek girişimlerden kaçınır ve bunu yapmak isteyenleri de engeller.

Bursa’da Mahalle Gönüllüsünün Sözü Geçer

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü “kanaat önderi gibidir” ve bu özelliğinin farkındadır. Bilir ki mahallede huzurun da, mutluluğun da dayanışmanın da yolu  akıldan geçer. Mahalle gönüllüsü, mahallenin sesidir.

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü Gençliğe ve Gençlere Değer Verir

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü bilir ki spor, kişinin sosyal, paylaşımcı, üretken, katılımcı, girişimci, yaratıcı, risk alan, zorluklardan yılmayan, hızlı ve doğru stratejiler belirleyebilen, kendisiyle barışık, yaşama sevinciyle dolu ve cesur gençlere değer verir ve gençliğin gelişimine katkı sağlar.

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü Olmak Bir Kültürdür

Bursa’da Mahalle Gönüllüsü, kültürün bileşenlerini çok iyi bilir ve günlük yaşayışında güzel örneklerini yaşamak ve yaymaktan mutlu olur.

Başkalarının empoze etmeye çalıştığı kültür değerlerini sorgular, kendisi için iyi olanı alır, iyi olmayanın yerine kendi kültür değerlerini koyar.

Bursa Mahalle Gönüllüsünün estetik duyguları gelişmiştir ve bu konuda topluma örnek olur.

BURSA İÇİN HAREKETE GEÇ!

Sen de benim gibi bir BURSA aşığı mısın?

Bu şehrin daha yaşanabilir bir kent olması için fikirlerin mi var?

İnsanı merkeze koyan, vatandaşının huzur ve refahını artırmak için gayret eden bir Belediye nasıl olmalı? diye kafa mı yoruyorsun?

Tarihi dokumuzun, doğal güzelliklerimizin, kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması noktasında hassasiyetlerin mi var?

Sen de komşuluğun, yardımlaşmanın, paylaşmanın, selamlaşmanın, hüzünde ve sevinçte bir arada olmanın yaşatıldığı o eski mahalle kültürünü yeniden canlandırmamız gerektiğine inanıyor musun?

Mahallende kimsenin fark etmediği ama gerçekten ihtiyaç sahibi, bir umutla kendisine yardım eli uzanmasını bekleyen biri mi var?

Yaralı bir kuşa, aç kalmış bir kediye, eziyet edilmiş bir sokak köpeğine nasıl yardımcı olacağını bilemiyor musun?

Yaşadığın mahalleyi en iyi sen bilir, en iyi sen tanırsın. O halde mahallende gören gözümüz, duyan kulağımız, tutan elimiz olur musun?

O zaman haydi durma!

Birlik ve beraberliğin, bolluk ve bereketin menbaı, mutluluğun, huzurun ve dinginliğin rengi; Yeşil Bursa’ya karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim.

Gel bu kadim şehre, Bursamıza beraber hizmet edelim.

Gelin bu kadim şehre hep birlikte

SÖZ VERELİM!

Bursa’ya daha saygılı, Bursa için daha iyi olana değer vereceğim

Dünyadaki kaynakların tek sahibi olmadığım bilinciyle suyu, doğayı, canlıyı koruyarak yaşayacağım.

Yaşamım boyunda aldığım tüm kararların kendime, mahalleme, Bursa’ma, ülkeme ve hatta dünyaya bir maliyeti olduğunu asla unutmayacağım.

Bursa için mahallemde harekete geçerek kendime, ihtiyaç sahibi olana ve Bursa’ma olan yükümü azaltacağım.

Daha yaşanabilir Bursa için enerjimi mahallem için de harcayacağım

Bursa için harekete geçeceğim.

SÖZ VERİYORUM…